Løbende sparring med kunderne sparer kunderne løbende

Velkommen

Kring Law. Jeg tilbyder effektiv juridisk rådgivning og samarbejde til danske og internationale virksomheder.

 

Arbejdet er baseret på faglig indsigt, forretningsmæssig forståelse og altid med stor opmærksomhed på de værdiskabende detaljer.

Alle opgaver løses tæt på og sammen med mine kunder i respekt for at anvende ressourcerne der, hvor effekten er størst og vejen til resultaterne kortest.

Saglighed, Faglighed, Personlighed og Tilgængelighed er styrende for alle leverancer.

Kompetencer

Erhvervsret

Jeg er specialist i at rådgive virksomheder om de juridiske udfordringer, de møder ved opstart og drift af virksomhederne.

Læs mere
Det gælder eksempelvis opgaver som valg af den rette selskabsform, udarbejdelse af interne aftaler mellem ejerne, omstrukturering af virksomheden, indkaldelse og afholdelse af generalforsamlinger og helt frem til salg eller lukning af virksomheden.

Dertil opgaver som ansættelse af medarbejdere, leje af erhvervslokaler og indgåelse af samarbejdsaftaler.

 

Virksomhedsoverdragelser

Tag mig med på sidelinjen, når I overvejer at købe en virksomhed. Jeg hjælper med at udarbejde fortrolighedsaftaler, hensigtserklæringer, selve virksomhedsoverdragelsesaftalen mv.

Læs mere
Jeg anbefaler altid, at der foretages en juridisk gennemgang af relevante dokumenter, i den virksomhed I ønsker at købe. Min undersøgelse vil blandt andet sikre at købet af virksomheden ikke har utilsigtede indvirkninger på aftaler med væsentlige kunder, samarbejdspartnere og bankforbindelser.

Kontakt mig gerne så tidligt i processen som muligt, for bedst mulig tilrettelægning af overdragelsen og mest effektiv rådgivning.

 

Generationsskifte

Planlægning er nøgleordet, når det kommer til generationsskifte. Jo før man kommer i gang jo større sandsynlighed er der for, at generationsskiftet bliver succesfuldt.

Jeg deltager gerne i en uforpligtende drøftelse om jeres muligheder, hvis I går med planer om generationsskifte.

 

Inkasso

Jeg har et højt udviklet og effektivt system til inddrivelse af fordringer, der forøger jeres chancer for at få retmæssig betaling for det produkt eller den ydelse, I har leveret.

Læs mere
Foruden selve inddrivelsen af de udestående fordringer rådgiver jeg om, hvordan I kan undgå at tabe penge på debitorer. Jeg gennemgår gerne jeres forretningsgange fra aftaleindgåelse, levering af ydelsen/produktet til fakturerings- og rykkerprocedurerne for at optimere jeres processer, så I undgår tab.

 

Løsning af tvister

Der vil altid opstå større eller mindre konflikter, når man driver virksomhed.

Læs mere
Nogle konflikter kan løses ved mægling andre løses bedst ved domstolene eller voldgiftsretten. Jeg bistår med løsning af tvister, der hvor de løses bedst.

Tvister kan være omkostningstunge, både økonomisk og personligt og det kan derfor altid bedst betale sig at bruge ressourcer på at undgå dem. Men opstår de, kan man vælge at udnytte muligheden for inspiration til optimering af aftaler og forretningsgange for at undgå at havne i samme situation fremadrettet.

 

Juridisk servicetjek og In-house juridisk service

Få et juridisk servicetjek

Et juridisk servicetjek er en gennemgang af jeres virksomheds væsentligste aftaler og juridiske dokumenter set med friske øjne. Jeg sætter 3,5 timer af til gennemgang af dokumenterne og udarbejder en kort oversigt over udfordringer og forslag til optimeringer.

I får overblik og indsigt til en fair pris. Fast pris 5.500 kr. + moms

In-House juridisk service

Hvis I har behov for minimum to dages juridisk arbejde pr. måned, tilbyder jeg en fast samarbejdsaftale, tilpasset jeres specifikke behov.

Min timepris fastsættes som udgangspunkt ud fra en vurdering af arbejdets omfang og karakter mellem 1.750 kr. og 2.250 kr. + moms.

Kontakt mig for et uforpligtende møde

Netværket

Mit kontor er placeret centralt i København, hvor jeg deler adresse med 7 andre engagerede og dygtige advokat-kolleger. Foruden adresse og kontor- samt administrationsfaciliteter deler vi dagligt faglige erfaringer i et fortroligt rum.

Jeg har et stort netværk af advokat-kolleger i hele landet jeg arbejder tæt sammen med.

Internationalt har jeg kontakt til advokatkontorer i de fleste Europæiske lande og store dele af resten af verden, som jeg har gode erfaringer med.